Φαρμακείο Ανδρέας Ευλαβής

Γρηγ. Αυξεντίου και Νικ. Μυλωνά, γωνία (Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας)

Επόμενες εφημερίες

Δεν σε βολεύει; Μπορείς να δεις όλα τα φαρμακεία της επαρχίας εδώ