Φαρμακείο Νατάσα Λαμπασκή

Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 29, κατ. 5 (Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer (πρώην Συνεσίου))

Επόμενες εφημερίες

Δεν σε βολεύει; Μπορείς να δεις όλα τα φαρμακεία της επαρχίας εδώ